Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik Analizi

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 yılında Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik AnaliziAraştırmasını yapmayı planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.
Araştırma için isteklilerin proje tekliflerini Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 15.06.2014 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.
İstekliler, araştırma konusu ve Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Araştırma ve Politika Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.
BOŞANMA NEDENLERİ ARAŞTIRMASI VE İLERİ İSTATİSTİK ANALİZİ
 1. A.                PROJETANIMLAMA BİLGİLERİ
 2. Adı: Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik Analizi
 3. Uygulama Yeri: Türkiye
 4. Projenin Türü: Araştırma Projesi
 5. Projenin Tahmini Başlama - Bitiş tarihleri: 21.06.2014 – 21.12.2014
 6. Proje İçin İsteklilere Verilecek Süre: Yaklaşık 6 Ay
 7. B.                 PROJENİN GEREKÇESİ
Son yirmi yılda ülkemizde ekonomik gelişme ve krizlerle dalgalı bir seyir izleyen boşanma olgusunun derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Mevcut hukuki tasnifler ailede boşanmayla gerçekleşen parçalanmaların alt sebeplerini anlamak noktasında bize yeterli bilgi verememektedir. Bu nedenle boşanma olgusunun alt sebeplerini anlamak, aile içi ilişkiler ve bireylerin boşanma kararlarını etkileyen faktörleri belirlemek ve boşanma sürecini düzenleyen kanunların yeterliliklerini ve toplumsal ihtiyaç ile uyumlu olup olmadıklarını ortaya koymak bu çalışmanın temel gerekçesidir.
 1. C.                PROJENİN HEDEF ALDIĞI KESİM VE ETKİLEYECEĞİ DİĞER TARAFLAR
Boşanmış bireyler, boşanma konusunda uzmanlaşmış, hâkimler, savcılar, avukatlar, akademisyenler ve aile içi iletişim konusunda fiili olarak hizmet verenlerdir.
 1. D.                PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI
 2. E.                 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesinin 1. bendinin (ç) fıkrasına göre: “Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak”; (g) fıkrasına göre: “Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak”; ve (h) fıkrasına göre: “Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak” görevleri Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Araştırma görevi ise Genel Müdürlük hizmet dağılımı içerisinde Araştırma ve Politika Daire Başkanlığındadır.
 3. F.      İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uzm. Yrd. Serdal ALTUN
T: (Yükleme Hatası :An exception occurred during a WebClient request.)+90312 705 5520
F: +90312 705 5599
e-posta: arsopol@aile.gov.tr
www.ailevetoplum.gov.tr
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Kat: 24
 
Ek1: Sözleşme Tasarısı
Ek2: Proje Teklif Formatı
Ek3: Bakanlar Kurulu Temin Esasları


Sonraki Sayfa: İşaret Dili Tercümanı Sınav İlanı

Önceki Sayfa : 2014 YILI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANACAK PERSONELE İLİŞKİN DUYURU